+32 (0) 3 - 80 81 842 [email protected]

Datum:  mei 2018

Dit is de privacy- en cookieverklaring voor de website https://thinqid.com van ThinQid B.V. (hierna aangeduid als “ThinQid”, “wij” of “ons”). ThinQid is gevestigd aan de Hoofdstraat 49 te Maasbracht, Nederland.

Indien u gebruik maakt van onze website, verwerken wij (en door ons ingeschakelde derde partijen) mogelijk privacygevoelige gegevens van u. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. ThinQid hecht er veel belang aan om uw persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier te verwerken. In deze privacy- en cookieverklaring wordt aan u uitgelegd welke gegevens er worden verzameld, voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt en hoe hiermee door ons wordt omgegaan.

ThinQid raadt u aan om deze privacy- en cookieverklaring zorgvuldig te lezen. Houdt er rekening mee dat deze privacy- en cookieverklaring regelmatig kan worden aangepast, bijvoorbeeld als er nieuwe functionaliteiten aan de website worden toegevoerd.

Algemeen

ThinQid acht het van groot belang om op een veilige en zorgvuldige manier met uw gegevens om te gaan. Daarom hanteert ThinQid verschillende kernwaarden:

 • Verstrekken van informatie. Wij willen u zo goed mogelijk informeren over hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doet wij via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Verzameling van persoonsgegevens beperken. Wij letten er nauw op dat de verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot datgene wat nodig is voor uw gebruik van onze website en de producten en diensten die u van ons afneemt.
 • Beveiligen van persoonsgegevens. Wij nemen maatregelen (zowel technisch als organisatorisch) om uw gegevens te beschermen en eisen dat ook van derde partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
 • Toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens. Wij vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in de gevallen waarin dit op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is vereist.
 • Rechten van betrokkenen. Wij respecteren uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zoals uw recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen.

In deze privacy- en cookieverklaring kunt u lezen hoe ThinQid deze kernwaarden in de praktijk brengt. Als u na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op via de gegevens zoals onderaan de verklaring vermeld.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van onze website, laat u mogelijk persoonsgegevens achter. Welke persoonsgegevens dat zijn, hangt af van de functionaliteiten die u via de website gebruikt. Hieronder leggen wij per functionaliteit aan u uit welke persoonsgegevens wij van u verwerken en waarvoor deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Contact via de website

Indien u vragen of opmerkingen hebt over onze producten of diensten, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via de website. U kunt op de website eenvoudig een contactformulier invullen.

Indien u gebruik maakt van het contactformulier, hebben wij een aantal persoonsgegevens van u nodig om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen. U wordt daarom verzocht om in het contactformulier de volgende gegevens te verstrekken:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Opmerkingen

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via het contactformulier, worden door ons bewaard zolang dat nodig is om uw vraag op een passende manier af te handelen. Wij zullen uw persoonsgegevens verwijderen zodra het duidelijk is dat uw vraag naar tevredenheid is beantwoord.

Cookies

ThinQid maakt gebruik van cookies. Ook door derden die door ThinQid zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst als u onze website gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat met de website wordt meegestuurd en op uw apparaat wordt opgeslagen. De informatie die in een cookie wordt opgeslagen kan worden overgebracht naar onze eigen beveiligde servers of die van een door ons ingeschakelde derde partij. Deze informatie kan persoonsgegevens bevatten, zoals uw IP-adres.

Soorten cookies

Indien u onze website bezoekt, kunnen de volgende soorten cookies worden geplaatst:

 • Functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en om de door uw opgegeven voorkeuren op te slaan. Indien u bijvoorbeeld een bepaalde taal op onze website selecteert, wordt deze voorkeur door ThinQid opgeslagen in een cookie zodat u bij een volgend bezoek niet opnieuw dezelfde voorkeur hoeft door te geven.
 • Analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om inzichtelijk te maken hoe u onze website gebruikt. Door middel van deze cookies kan ThinQid bijvoorbeeld zien welke (sub)pagina’s u bezoekt en hoe lang uw bezoek aan onze website duurt. Deze inzichten gebruikt ThinQid vervolgens om de website nog beter en gebruiksvriendelijker te maken.
 • Advertentie cookies. Deze cookies worden gebruikt om in kaart te brengen welke websites u bezoekt en hoe u van deze websites gebruik maakt. Deze informatie maakt het mogelijk om u gericht advertenties te tonen voor producten en diensten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. Wij laten zelf géén advertenties op onze website zien, maar u kunt wel advertenties van ThinQid tegenkomen indien u andere websites bezoekt.

In- en uitschakelen van cookies

U kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen. Bekijk de handleiding van uw browser voor uitgebreide instructies. Houd er daarnaast rekening mee dat bepaalde functionaliteiten op de website mogelijk niet of slechts gedeeltelijk werken indien u de cookies uitschakelt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw sitebezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg de handleiding van uw browser voor uitgebreide instructies

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar op onze eigen website verwezen wordt. Wij kunnen niet garanderen dat deze derde partijen op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van de betreffende website te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Beveiliging

ThinQid vindt het belangrijk om op een veilige manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Om die reden bieden wij onze website aan via een beveiligde verbinding. Deze beveiliging kunt u in de meeste internetbrowser herkennen aan een groen slotje in de adresbalk. De persoonsgegevens die u via de website verstrekt, worden versleuteld verstuurd. Op die manier is het voor een kwaadwillende moeilijker om uw persoonsgegevens te onderscheppen. Ook intern werken wij er hard aan om uw persoonsgegevens op een veilige manier te verwerken. Zo hanteren wij intern een beleid om een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens te waarborgen.

Uw rechten

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • U kunt om uitleg vragen over welke persoonsgegevens er van u verwerkt worden en voor welke doeleinden die persoonsgegevens worden gebruikt.
 • U kunt fouten laten corrigeren in verwerkte persoonsgegevens, of persoonsgegevens die verouderd of overbodig zijn laten verwijderen.
 • U kunt de toestemming die u via de website hebt gegeven om bepaalde persoonsgegevens te verwerken op ieder moment intrekken.
 • U kunt bezwaar aantekenen tegen de manier waarop u persoonsgegevens worden gebruikt.
 • U kunt vragen of wij uw gegevens over willen dragen naar een andere partij.

U kunt zich rechtstreeks tot ThinQid wenden indien u gebruik wilt maken van uw rechten, of als u een vraag hebt over de manier waarop ThinQid met uw persoonsgegevens omgaat. Zie daarvoor onze contactgegevens aan het einde van deze privacy- en cookieverklaring. Om misbruik te voorkomen, kan ThinQid u vragen om uzelf te identificeren indien u zich tot ons wendt om bepaalde wettelijke rechten uit te oefenen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpt ThinQid u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (de Nederlandse toezichthouder op het gebied van privacy) of een andere Europese privacy toezichthouder. 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Adres
ThinQid B.V.
Hoofdstraat 49
6051 AK Maasbracht
Nederland

E-mail
[email protected]

Telefoonnummer
+32 (0) 3 – 8081 842